The Trees of Tropics – Trooppiset Puut

Rainforest sounds, Sademetsän ääniä:

 

The trees are funded by our support circle and planted through worldwide TreeSisters -organization. Following is an exerpt of TreeSisters’ tree strategy:

 

What is our geographic focus?

Our core focus is the tropical forest belt, located largely between the tropics of Cancer and Capricorn.

  1. We focus primarily on regions where urgent forest restoration or conservation can reduce or help prevent further damage to the last frontiers of our remaining Intact Forests Landscapes. These remaining ancient forests are invaluable sanctuaries, with an amazing complexity of Life (biodiversity and ecological processes)
  2. We work to restore degraded forests with a broader goal in mind, such as creating corridors connecting protected areas and/or intact forests landscapes.
  3. We consider afforestation (tree planting in areas that have never been forested) where serious soil and land degradation compounded by water scarcity severely impact life and threaten nearby ecosystems. Planting where survival rates are high, where it increases resilience to climate change and brings significant ecological and social benefit (without negative impacts) can be both possible and desirable.
  4. We look for countries that are the lowest performers on IUCN’s gender and environment index (meaning the worst treatment of women) (treesisters.org)

Advice from a tree

If in doubt, share.

All that you have

And all that you need

Are right there,

If you stand,

Sink your roots,

Open,

And allow.

~Clare Dubois, founder of TreeSisters

 

A lot more information on the tropical reforestation and empowering women and feminine: TreeSisters.org

  

Trooppiset puut

Puut rahoitetaan tukiyhdistyksemme kautta ja istutetaan kansainvälisen TreeSisters-organisaation projekteissa, jotka toimivat Keniassa, Kameroonissa, Madagaskarilla, Nepalissa, Intiassa ja Brasiliassa. Seuraavassa kappale TreeSistersin strategiasta:

Mikä on maantieteellinen painopisteemme?

Keskeisenä painopisteenämme on trooppisten metsien vyöhyke, joka sijaitsee pitkälti kravun ja kauriin kääntöpiirien välillä.

  1. Keskitymme ensisijaisesti alueisiin, joissa nopea metsitys tai metsien suojeleminen auttaa ehkäisemään jäljellä olevien viimeisten metsien menetystä. Nämä jäljellä olevat vanhat metsät ovat korvaamattomia pyhäkköjä, joiden erityispiirre on  elämän häkellyttävä monimuotoisuus (biologinen monimuotoisuus ja ekologiset prosessit).
  2. Pyrimme ennallistamaan vahingoittuneita metsiä laajemmille alueille, esimerkiksi luomalla käytäviä, jotka yhdistävät suojelualueita ja / tai ehjiä metsämaisemia.
  3. Harkitsemme metsitystä (puiden istuttamista alueilla, jotka eivät ole koskaan metsittyneet) alueilla, joilla vakava maaperän ja maan pilaantuminen, johon liittyy veden niukkuus, vaikuttaa voimakkaasti elämään ja uhkaa lähellä olevia ekosysteemejä. Metsitys, jossa taimien selvitymisaste on korkea, jossa se lisää kestävyyttä ilmastonmuutoksen aikana ja tuo merkittävää ekologista ja sosiaalista hyötyä (ilman kielteisiä vaikutuksia), on sekä mahdollista että toivottavaa.
  4. Keskitymme maihin, joilla on alhaisin status IUCN: n sukupuoli- ja ympäristöindeksissä (naisten huonoin kohtelu) (treesisters.org)

 

Neuvoja puulta

Jos olet epävarma, jaa.

Kaikki mitä sinulla on

Ja kaikki mitä tarvitset

On tässä

Jos seisot,

Upotat juuresi syvälle,

Avaudut,

Ja antaudut.

~ Clare Dubois, TreeSistersin perustaja

 

 

Paljon lisää tietoa trooppisesta metsittämisestä ja naisten aseman parantamisesta ja feminiinisestä johtamisesta: TreeSisters.org

 

 

 

 

TreeSisters, Breathing Art Mandalan yhteistyötaho